Adonis og Star har jobbet tett sammen i mange år. Star's Maritime Enterprise Asset Management Systems (EAM) utfyller Adonis 'mannskap og lønnssystemer. Begge selskapene er like i å være uavhengige organisasjoner med fokus på ett kompetanseområde.